αδρύ

το
1. ξύλινη ή σιδερένια σφήνα που συνδέει το τιμόνι του αρότρου με τον ζυγό
2. ποιμενική ράβδος, γκλίτσα.
[ΕΤΥΜΟΛ. < μσν. ουσ. ἄδρυον, που απαντά κυρίως στον πληθ. τὰ ἄδρυα].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἁδρύνῃ — ἁδρύ̱νῃ , ἁδρύνω ripen aor subj mid 2nd sg ἁδρύ̱νῃ , ἁδρύνω ripen aor subj act 3rd sg ἁδρύ̱νῃ , ἁδρύνω ripen pres subj mp 2nd sg ἁδρύ̱νῃ , ἁδρύνω ripen pres ind mp 2nd sg ἁδρύ̱νῃ , ἁδρύνω ripen pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁδρυνόμεθα — ἁδρῡνόμεθα , ἁδρύνω ripen aor subj mid 1st pl (epic) ἁ̱δρῡνόμεθα , ἁδρύνω ripen imperf ind mp 1st pl (doric aeolic) ἁδρῡνόμεθα , ἁδρύνω ripen pres ind mp 1st pl ἁδρῡνόμεθα , ἁδρύνω ripen imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁδρύνει — ἁδρύ̱νει , ἁδρύνω ripen aor subj act 3rd sg (epic) ἁδρύ̱νει , ἁδρύνω ripen pres ind mp 2nd sg ἁδρύ̱νει , ἁδρύνω ripen pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἅδρυνον — ἅδρῡνον , ἁδρύνω ripen aor imperat act 2nd sg ἅ̱δρῡνον , ἁδρύνω ripen imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἅ̱δρῡνον , ἁδρύνω ripen imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἅδρῡνον , ἁδρύνω ripen imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἅδρῡνον ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁδρυνομένων — ἁδρῡνομένων , ἁδρύνω ripen pres part mp fem gen pl ἁδρῡνομένων , ἁδρύνω ripen pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁδρυνόμενον — ἁδρῡνόμενον , ἁδρύνω ripen pres part mp masc acc sg ἁδρῡνόμενον , ἁδρύνω ripen pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁδρύναις — ἁδρύ̱ναις , ἁδρύνω ripen aor part act masc nom/voc sg (doric aeolic) ἁδρύ̱ναις , ἁδρύνω ripen aor opt act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁδρύνεται — ἁδρύ̱νεται , ἁδρύνω ripen aor subj mid 3rd sg (epic) ἁδρύ̱νεται , ἁδρύνω ripen pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁδρύνηται — ἁδρύ̱νηται , ἁδρύνω ripen aor subj mid 3rd sg ἁδρύ̱νηται , ἁδρύνω ripen pres subj mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁδρύνοντα — ἁδρύ̱νοντα , ἁδρύνω ripen pres part act neut nom/voc/acc pl ἁδρύ̱νοντα , ἁδρύνω ripen pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.